В периода 2009-2011 г. Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите - София реализира проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). 

Като част от дейностите по този проект беше разкрит Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, в помещения, предоставени безвъзмездно от Столична община. Със средства по проекта беше извършен ремонт и обзавеждане на Центъра, както и сформиране на екип за неговото функциониране.
Разработи се програма за подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства.

От името на Столична община, Дирекция „Здравеопазване” осигурява подкрепа на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София и след изтичане на срока на проекта – залог за устойчивостта и значимостта на проектните дейности за град София.


 
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

 Към частен терапевт

33.33%
 Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/

53.33%
 Мога да се справя сам

13.33%
гласували:15
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »