Обучителните модули са насочени към училищни специалисти - педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри.

  1. Протективни и рискови фактори.
  2. Изграждане на умения за насочване на родители и ученици, за които има съмнение за употребата на ПАВ.
  3. Превенция в училищна среда.
  4. Методика за ранни, кратки интервенции и интерактивни методи за работа с ученици - теория и практика.
  5. Мястото на училището в превантивната работа.

Заявки за тези програми се подават от директора на съответното училище до директора на ПИЦ по ПН. Обучителните модули са напълно безплатни и се провеждат в удобно за участниците време.


Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Информационна среща
 На 20 септември се състоя информационна среща с представители на столичните училища - психолози, педагогически съветници и училищни специалисти, организирана от ПИЦ по ПН - София. С над 70-те училищни специалисти дошли на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместна работа, които предоставя Центъра чрез своите програми за превенция на ... още »