Обучителните модули са насочени към училищни специалисти - педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри.

  1. Протективни и рискови фактори.
  2. Изграждане на умения за насочване на родители и ученици, за които има съмнение за употребата на ПАВ.
  3. Превенция в училищна среда.
  4. Методика за ранни, кратки интервенции и интерактивни методи за работа с ученици - теория и практика.
  5. Мястото на училището в превантивната работа.

Заявки за тези програми се подават от директора на съответното училище до директора на ПИЦ по ПН. Обучителните модули са напълно безплатни и се провеждат в удобно за участниците време.


Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Ден на отворените врати
   Започва провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси свързани с употреба на наркотични вещества или съмнение за такава от страна на техните деца и юноши /12-25 г. възраст/. Инициативата ще се провежда ... още »