Обучителните модули са насочени към училищни специалисти - педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри.

  1. Протективни и рискови фактори.
  2. Изграждане на умения за насочване на родители и ученици, за които има съмнение за употребата на ПАВ.
  3. Превенция в училищна среда.
  4. Методика за ранни, кратки интервенции и интерактивни методи за работа с ученици - теория и практика.
  5. Мястото на училището в превантивната работа.

Заявки за тези програми се подават от директора на съответното училище до директора на ПИЦ по ПН. Обучителните модули са напълно безплатни и се провеждат в удобно за участниците време.


Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »