Обучителни модули


ПИЦ по ПН организира обучения за родители на следните теми:

  1. Ролята на семейството при участие в превативни програми.
  2. Как родителите да развиват емоционалната компетентност на своето дете.
  3. Позитивното родителстване като средство за предпазване от употребата на ПАВ.
  4. Отношенията родител-дете след преживяна загуба – смърт на родител, развод, раздяла.
  5. Рискове свързани с употребата на ПАВ – признаци и симптоми. Стратегии при наличие на проблем.
  6. Онлайн безопасност.
  7. Семейни протективни и рискови фактори свързани с употребата на ПАВ. Засилване на протективните и снижаване на рисковите фактори.

Времето на обученията е съобразено със заетостта на родителите желаещи да участват. Обученията се провеждат в малки групи.


Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Информационна среща
 На 20 септември се състоя информационна среща с представители на столичните училища - психолози, педагогически съветници и училищни специалисти, организирана от ПИЦ по ПН - София. С над 70-те училищни специалисти дошли на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместна работа, които предоставя Центъра чрез своите програми за превенция на ... още »