Обучителни модули


ПИЦ по ПН организира обучения за родители на следните теми:

  1. Ролята на семейството при участие в превативни програми.
  2. Как родителите да развиват емоционалната компетентност на своето дете.
  3. Позитивното родителстване като средство за предпазване от употребата на ПАВ.
  4. Отношенията родител-дете след преживяна загуба – смърт на родител, развод, раздяла.
  5. Рискове свързани с употребата на ПАВ – признаци и симптоми. Стратегии при наличие на проблем.
  6. Онлайн безопасност.
  7. Семейни протективни и рискови фактори свързани с употребата на ПАВ. Засилване на протективните и снижаване на рисковите фактори.

Времето на обученията е съобразено със заетостта на родителите желаещи да участват. Обученията се провеждат в малки групи.


Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »