Психологическо консултиране


Основните принципи на психологическото консултиране са доброволност и конфиденциалност. Всеки клиент може да ползва различни психологически услуги, в зависимост от неговата мотивация, заявка и готовност. В процеса на консултиране се поставят цели, осъществяването на които дава възможност на клиента да премине на следващ етап от програмата.

Консултиране
•    Мотивационно интервю - целта е да се преодолее амбивалентността по отношение на промяната.
•    Психологическа подкрепа по време на детоксификация - цели да облекчи психическия дискомфорт и да задържи пациента „чист” по време на медикаментозното лечение.
•    Стабилизиране на психическото състоянието след детоксификация.
•    Превенция на рецидив – цели да се създаде устойчив и ефективен модел на поведение, който да подпомогне както функционирането на индивида, свободен от психоактивни вещества, така и неговата ресоциализация. Работата по превенция на рецидив включва:
- подпомагане за идентифицикацията на високорискови фактори;
- подпомагане процеса на разбиране за същността на рецидива;
- изграждане на умения за справяне с импулса за употреба: отлагане на решения; изграждане на умения да се казва „не” чрез асертивен тренинг; обособяване на лични граници и развиване на автономност;
- изграждане и трениране на умения за справяне с междуличностни конфликти и ежедневни проблемни ситуации в състояние на неупотреба на психоактивни вещества;
- изграждане и трениране на умения за справяне с отговорности и задължения.
•    Консултации и психологическа подкрепа по време на ремисия - целта е да се затвърдят изградени поведенчески умения и стратегии, позволяващи на пациента да живее свободен от вещества.
•    Информация и психологическа подготовка за включване в дългосрочни рехабилитационни програми - работа със съпротиви, очаквания и др.
Консултирането е индивидуално, семейно и/или групово.

Консултиране на близки
Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в лечебна програма.
•    Информация относно проблема наркомании, психоактивни вещества, признаци на употреба, злоупотреба и зависимост.
•    Информация относно видове услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
•    Консултиране относно поведението на близките към употребяващия, как да се окаже подкрепа.
•    Консултиране на близки за мотивиране на употребяващия да потърси специализирана помощ.
•    Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.

Консултиране на семейството
Психологическа работа, насочена към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият е включен в консултативно-терапевтична програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на съответната системата.
•    Информация относно видовете услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
•    Посредничество в конфликтни ситуации.
•    Изграждане на умения за партниране на зависимия по време на различните етапи в процеса на възстановяване и последващата ремисия.

 
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »