Психологическо консултиране


Основните принципи на психологическото консултиране са доброволност и конфиденциалност. Всеки клиент може да ползва различни психологически услуги, в зависимост от неговата мотивация, заявка и готовност. В процеса на консултиране се поставят цели, осъществяването на които дава възможност на клиента да премине на следващ етап от програмата.

Консултиране
•    Мотивационно интервю - целта е да се преодолее амбивалентността по отношение на промяната.
•    Психологическа подкрепа по време на детоксификация - цели да облекчи психическия дискомфорт и да задържи пациента „чист” по време на медикаментозното лечение.
•    Стабилизиране на психическото състоянието след детоксификация.
•    Превенция на рецидив – цели да се създаде устойчив и ефективен модел на поведение, който да подпомогне както функционирането на индивида, свободен от психоактивни вещества, така и неговата ресоциализация. Работата по превенция на рецидив включва:
- подпомагане за идентифицикацията на високорискови фактори;
- подпомагане процеса на разбиране за същността на рецидива;
- изграждане на умения за справяне с импулса за употреба: отлагане на решения; изграждане на умения да се казва „не” чрез асертивен тренинг; обособяване на лични граници и развиване на автономност;
- изграждане и трениране на умения за справяне с междуличностни конфликти и ежедневни проблемни ситуации в състояние на неупотреба на психоактивни вещества;
- изграждане и трениране на умения за справяне с отговорности и задължения.
•    Консултации и психологическа подкрепа по време на ремисия - целта е да се затвърдят изградени поведенчески умения и стратегии, позволяващи на пациента да живее свободен от вещества.
•    Информация и психологическа подготовка за включване в дългосрочни рехабилитационни програми - работа със съпротиви, очаквания и др.
Консултирането е индивидуално, семейно и/или групово.

Консултиране на близки
Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в лечебна програма.
•    Информация относно проблема наркомании, психоактивни вещества, признаци на употреба, злоупотреба и зависимост.
•    Информация относно видове услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
•    Консултиране относно поведението на близките към употребяващия, как да се окаже подкрепа.
•    Консултиране на близки за мотивиране на употребяващия да потърси специализирана помощ.
•    Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.

Консултиране на семейството
Психологическа работа, насочена към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият е включен в консултативно-терапевтична програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на съответната системата.
•    Информация относно видовете услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
•    Посредничество в конфликтни ситуации.
•    Изграждане на умения за партниране на зависимия по време на различните етапи в процеса на възстановяване и последващата ремисия.

 
Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »