Социални дейности

Социалните дейности са насочени към възстановяване и развиване на уменията на пациентите за реинтегриране в трудова среда и изграждане на устойчиви професионални навици.

Целта е да им се помогне при решаването на конкретни социални проблеми като започване на подходяща работа, създаване на умения за търсене на работа, информация за работното място, подготовка за явяване на интервю, съдействие при попълване на необходимите документи и други.

Социалният работник в Центъра съдейства за възстановяване на правата за продължаване на образованието, когато е прекъснато, включване в квалификационни курсове за придобиване на нови професионални знания и умения.

Социалният работник посредничи между потърсилите помощ в Центъра и институциите – социални, здравни, правни и други и помага при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми. Неговата задача е да разяснява правата и задълженията на клиентите на програмата (употребяващите психоактивни вещества), свързани с издадените нормативни документи при избор на личен лекар, възстановяване на здравноосигурителния статус, получаване на социални помощи, регистрация в бюрата по труда, трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и други.

Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Ден на отворените врати
   Започва провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси свързани с употреба на наркотични вещества или съмнение за такава от страна на техните деца и юноши /12-25 г. възраст/. Инициативата ще се провежда ... още »