Социални дейности

Социалните дейности са насочени към възстановяване и развиване на уменията на пациентите за реинтегриране в трудова среда и изграждане на устойчиви професионални навици.

Целта е да им се помогне при решаването на конкретни социални проблеми като започване на подходяща работа, създаване на умения за търсене на работа, информация за работното място, подготовка за явяване на интервю, съдействие при попълване на необходимите документи и други.

Социалният работник в Центъра съдейства за възстановяване на правата за продължаване на образованието, когато е прекъснато, включване в квалификационни курсове за придобиване на нови професионални знания и умения.

Социалният работник посредничи между потърсилите помощ в Центъра и институциите – социални, здравни, правни и други и помага при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми. Неговата задача е да разяснява правата и задълженията на клиентите на програмата (употребяващите психоактивни вещества), свързани с издадените нормативни документи при избор на личен лекар, възстановяване на здравноосигурителния статус, получаване на социални помощи, регистрация в бюрата по труда, трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и други.

Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »