Д-р Любомир Живков
Директор

    Любомир Живков е лекар - психиатър, специалист по детска психиатрия, възпитаник на Медицински Университет – София. Дългогодишен управител е на Центъра за психично здраве – София - град. Специализирал е в Холандия и Франция.
За контакт: [email protected] Пламен Братанов
Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен и Административно-стопански” отдели

   Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването. Специализирал е мениджмънт към SIMS (Sofia International Management School).
За контакт: [email protected]


Юри Кацаров
Отговорник отдел „Първичен контакт и консултативна дейност

     Юри Кацаров е доктор по психология на СУ „Свети Климент Охридски” – защитил дисертационен труд в областта на зависимостите към психоактивни вещества. Специализирал е Клинична и консултативна психология. Има дългогодишен опит като семеен консултант, обучения при проф. д-р Бранко Гачич – Сърбия и Рик Бес – Мотивационно интервюиране.
За контакт: [email protected]


Миглена Петкова
Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”
 
   Миглена Петкова е възпитаник на СУ „Свети Климент Охридски”, има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Има дългогодишен опит в създаването на информационни материали, насочени към широката общност. Автор е на психологически текстове за деца в риск и техните семейства, пубиликувани в различни печатни и онлайн издания. Участвала е в разработването и реализирането на обучителни тренинги за повишаване на ефективността при реализирането на социални услуги в общността.
За контакт: [email protected]  


Ирен Йончева
Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители”


     Ирен Йончева е завършила СУ „Свети Климент Охридски” със специалност Детско - юношеска психология и Социални дейности. Има специализации по когнитивно-поведенческа психотерапия, психодрама и схема терапия обучавана от д-р Петър Василев, Георги Антонов.
За контакт: [email protected]
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

 Към частен терапевт

22.22%
 Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/

77.78%
 Мога да се справя сам

0.00%
гласували:9
Новини
Ден на отворените врати
   Започва провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси свързани с употреба на наркотични вещества или съмнение за такава от страна на техните деца и юноши /12-25 г. възраст/. Инициативата ще се провежда ... още »