Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите е специализиран център към Столична община, чиято дейност се мониторира от Общински съвет по наркотични вещества - София, Национален съвет по наркотични вещества, Национален център по наркомании към Министерство на здравеопазването и Регионално управление на образованието – София град към Министерство на образованието.

 

Нашата мисия е:

Осъществяване на превантивни дейности и програми в съответствие с Общинската стратегия за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества в изпълнение националната политика в тази област.

Предотвратяване на вреди и последици от употребата на психоактивни вещества.

Създаване на устойчиви нагласи за здравословен начин на живот, свободен от употреба на наркотични вещества.

Осъществяване на психологически консултации със специалисти в областта на употребата и злоупотребата на психоактивни вещества и алкохол, проблем с хазарт, превенция на рецидива.

 

Нашият екип се състои от:

-       Специалисти по превенция

-       Детско - юношески и клинични психолози

-       Социални работници

-       Директор

-       Администратори

 

Как постигаме целта си:

Универсалната превенция е насочена към цялото население на град София.

Селективната превенция е насочена към целеви групи, които се считат рискови по отношение на употребата на наркотични вещества.

Индикативна превенция е насочена към лица с поведенчески или психологически проблеми, които могат да доведат до развиване на проблемна употреба на вещества в бъдещ период.

Превенцията на рецидив е насочена към предпазване от рецидив, при лица с вредна употреба на психоактивни вещества 

 

Програмите по Наредба №6 /11.04.2014 г. , които изпълнява Центъра са:

Избирам себе си ” 2016-2018 г. - програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на ПАВ за ученици 5-7 клас.

Превенция и социални дейности срещу употреба на наркотични вещества на деца в риск от институции и маргинализирани младежи от етнически малцинства“ 2016-2019 г.

Индикативна превенция за деца, юноши и родители, експериментиращи и употребяващи ПАВ“ 2015-2020 г.

Индикативна превенция на студенти и младежи употребяващи ПАВ “ 2016-2018г.

Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

 Културни дейности (концерт, театър, други)

28.57%
 Доброволчески клубове

14.29%
 Спортни дейности

28.57%
 Креативни ателиета

28.57%
гласували:7
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »