Превантивно – информационен център

За нас

Home  >>  За нас

Д-р Цветелина Петкова

Директор

 

Завършила е медицина със специалност „Психиатрия” както и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. Има опит в
работата с хора, тяхното обслужване и покриването на критериите за добра
медицинска, психиатрична, диагностично-лечебна и превантивна работа.

За контакт: cpetkova@sofiamca.org

Пламен Братанов

Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен” и „Административно-стопански” отдели

Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс” в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването. Специализирал е мениджмънт към SIMS (Sofia International Management School).

За контакт: pbratanov@sofiamca.org

Юри Кацаров

Отговорник отдел „Първичен контакт и консултативна дейност” 

Юри Кацаров е доктор по психология на СУ „Свети Климент Охридски” – защитил дисертационен труд в
областта на зависимостите към психоактивни вещества. Специализирал е Клинична
и консултативна психология. Има дългогодишен опит като семеен консултант, обучения
при проф. д-р Бранко Гачич – Сърбия и Рик Бес – Мотивационно интервюиране.

За контакт: ykatsarov@sofiamca.org

 

 yghhghghghghghghghghghghghghgh

ghghghghghghghghgh

Росица Станулова

Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители” 

Миглена Петкова

Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”

Миглена Петкова е възпитаник на СУ „Свети Климент Охридски”, има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Автор е на психологически текстове за деца в риск и техните семейства, публикувани в различни печатни и онлайн издания. Участвала е в разработването и реализирането на обучителни тренинги за повишаване на ефективността при реализирането на социални услуги в общността. Има обучения при Анна Швед и Анджей Майхер и д-р Георги Василев – Мотивационно интервюиране.

За контакт: mpetkova@sofiamca.org