Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Контакти

Home  >>  Контакти

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите

София 1504, бул. “В. Левски” № 126
Телефон: 02-944-64-97
Факс: 02-943-39-80
E-mail: info@sofiamca.org

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители

София, бул. “Сливница”, бл. 212, вход Г /на гърба на сградата/
Телефон: 02-931-12-02

За по-голямо удобство споделяме тук скайп имената на всеки от служителите, както и служебните телефони, на които можете да ни потърсите:

Росица Станулова, психолог – име в скайп: PIC – Rositsa Stanulova,
сл. тел: 0889 766 109
Виктория Казакова, психолог – име в скайп: PIC – Viktoria Kazakova,
сл. тел: 0889 722 489
Юри Кацаров, психолог – име в скайп: PIC-Yuri Katsarov,
сл.тел: 0889 744 248
Деница Анастасова, психолог – име в скайп: PIC – Denitsa Anastasova
Пламенка Петрова, соц. работник – име в скайп: PIC- Plamenka Petrova,
сл. тел: 0888 855 024
Миглена Петкова, психолог,
сл. тел: 02-931-12-02
Петър Симеонов, психолог – име в скайп: PIC – Petar SImeonov
Геновева Димитрова, психолог – име в скайп: PIC – Genoveva Dimitrova
Генадий Матвеев, психолог – име в скайп: live: PIC – Genady Matveev
Вилиана-Мария Николова, връзки с обществеността – име в скайп: PIC – Viliana-Maria Nikolova