Тренинг-семинар по програма "Избирам себе си"

От 23 до 26.01.2017 г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и техните родители към Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите в гр. София се проведе тренинг-семинар за психолози и педагогически съветници от училищата, включили се в програма ”Избирам себе си” – програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

Събитието беше открито с приветствия от  д-р Любомир Живков – директор на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите в гр. София и Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България.  Присъстваха представители на 1.СУ ”Пенчо Славейков”, 26.СУ ”Йордан Йовков”, 36.СУ ”Максим Горки”, 73.СУ ”Владислав Граматик”, 74.СУ ”Гоце Делчев”, 78.СУ ”Христо Смирненски” и 79.СУ ”Индира Ганди”. Четири дневната работа включваше теми като: група, водещ на група, групов процес, фази на груповия процес, основания в Наредба 12 на МОН от 01.09.2016 г. за включване на директори, психолози/педагогически съветници, учители, класни ръководители в програми за превенция употребата на психоактивни вещества, европейски стандарти за качество на превенцията на употребата на психоактивни вещества, най-често употребявани психоактивни вещсетва във възраст 11-13 г., последици от употребата на психоактивни веществаи алкохол, доклад за ефективността на програма ”Избирам себе си” през 2015-2016 г., модули по програмата, стъпки и организация за осъществяването и, администриране, привличане на участници, перспективи за развитие.   

Организацията на тренинг-семинара беше подпомогната от Съюза на пивоварите в България, които осигуриха кетъринг и кафе паузи за участниците, с което допринесоха за ползотворната работа в приятна атмосфера.


ПИЦ по ПН-София
2017-01-31 12:47Заглавия:
Страници 1
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »