Ден на отворените врати

   Започва провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси свързани с употреба на наркотични вещества или съмнение за такава от страна на техните деца и юноши /12-25 г. възраст/. Инициативата ще се провежда всеки последен четвъртък от месеца от 16:00 до 18:00 ч в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите, гр. София. Родителите ще получат обратна връзка за проблеми свързани с техните деца, които ги тревожат, като това може да се случи в групата в самия ден на отворените врати или при заявена индивидуална консултация. Целта на срещите е да се даде възможност за заявка за индивидуално консултиране на желаещите. Когато се види стила на работа и се постигне доверие между психолога и родителя, се отварят врати и за работа с юношата. Услугата се финансира от Столична община, чрез ПИЦ по ПН-София.


ПИЦ по ПН-София
2017-03-24 12:33Заглавия:
Страници 1
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »