Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Безплатна психологична диагностика за клиенти на ПИЦ по ПН – София

Home  >>  Безплатна психологична диагностика за клиенти на ПИЦ по ПН – София

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите в гр. София (ПИЦ по ПН)  следва световните стандарти за предлагане и осъществяване на качествени услуги в полза на общественото психично здраве. Предвид сложната епидемична обстановка в страната, Центърът диагностицира и работи с клиенти в състояния като депресия и тревожност, употребяващи  психоактивни вещества. Екипът от психолози оказва подкрепа за клиенти, употребяващи алкохол, наркотици или имащи влечение към хазарт.

Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи, пандемията от COVID-19 предизвиква по-високи нива на стрес и тревожност, поради което хората посягат по-често към психоактивни вещества (ПАВ). Социалната изолация, слуховете, фалшивите новини и „прекаляването“ с информационния поток свързан с корона вируса, допълнително оказват вредно влияние върху психичното здраве на българина.

Експертите в ПИЦ по ПН – София подхождат към всеки случай индивидуално и с необходимото внимание.  Процесът на консултиране и лечение следва конкретни стъпки – получаване на първична информация за клиента, прилагане на психологични въпросници, изготвяне на формулировка и терапевтичен план. В изготвянето на плана участват както психолози с опит в работата със зависимости, така и психиатри с цел да се включат медикаменти, когато това се налага. В рамките на един час, квалифициран консултант, спазвайки всички етични принципи за конфиденциалност, се запознава с конкретния случай. Той разяснява и договаря необходимата последваща терапевтична работа.

Използването на подходящи психодиагностични методики позволяват да се оцени коректно степента на вредност на употребата на вещества или влечение към хазарт, както и мотивацията за справяне с нея. В периода от м. януари до септември 2020 г. в Центъра са проведени над 620 индивидуални консултации.  

На линка http://sofiamca.org/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-2/ са достъпни стандартизирани и адаптирани за България онлайн  въпросници за самооценка за употребяващи алкохол, наркотици или хора с влечение към хазарт. Така всеки посетител сайта на Софийския ПИЦ има възможност да получи анонимна обратна връзка за актуалното си състояние по отношение на употреба.

Контактите на специалистите на ПИЦ по ПН – София са достъпни на http://sofiamca.org/contact/.