Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Въпросници за самооценка

Home  >>  Библиотека  >>  Въпросници за самооценка

Въпросник за онлайн самооценка на употребяващи алкохол и/или

наркотици Тук

Въпросник за онлайн самооценка на хора с хазартна зависимост Тук

Въпросник за самооценка на степента на зависимостта Ви към наркотиците Тук

Въпросник за самооценка на степента на зависимостта Ви към алкохола Тук