Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Екип

Home  >>  За нас  >>  Екип

Д-р Цветелина Петкова

Директор

Завършила е медицина със специалност „Психиатрия” и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт във Висш медицински институт. Има дългогодишен опит в работата с хора със зависимости, тяхното обслужване и покриването на критериите за добра медицинска, психиатрична, диагностично-лечебна и превантивна работа.

За контакт: cpetkova@sofiamca.org

 

Пламен Братанов

Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен” и „Административно-стопански” отдели

Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс” в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването.

За контакт: pbratanov@sofiamca.org

 

Юри Кацаров

Отговорник отдел „Консултативна дейност”

Юри Кацаров е завършил е магистърска степен по специалност “Психология” със специализация “Клинична и консултативна психология” към СУ “Св. Климент Охридски”. Впоследствие към същия университет му е присъдена научна степен доктор по психология за дисертация в областта на зависимостите към психоактивни вещества. Има множество от допълнителни обучения и специализации, включително по мотивационно интервюиране и семейна терапия. Интензивната му практиката в консултативна работа със зависими и техните семейства е повече от 18 години. В професионалната си работа използва различни подходи – психодинамичен, когнитивен, когнитивно-поведенчески, ориентиран към вземане на решение и системен.

За контакт: ykatsarov@sofiamca.org

 

Миглена Петкова

Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”

Миглена Петкова е възпитаник на Софийски университет „Свети Климент Охридски”, има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Разработва и реализира обучителни тренинги. В работата си използва различни техники – мотивационно интервюиране, арт и психодраматични техники.

За контакт: mpetkova@sofiamca.org

 

Росица Станулова

Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители”

Росица Станулова е психолог и психодрама терапевт. Учила е в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Развитие, образование, култура“. Има 15 годишен стаж в работата с деца /от различни възрасти/, родители и учители, както и 10 годишен психотерапевтичен стаж.

За контакт: rstanulova@sofiamca.org

 

Пламенка Петрова

Отговорник отдел „Първичен контакт и социална дейност”

Пламенка Петрова е завършила магистърска степен по социални дейности в СУ „Св. Климен Охридски” и следдипломна квалификация социален мениджмънт в УНСС. Преминала е обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължаши се на употреба на наркотични вещества и за аутрич работа с младежи в риск. Обучител по кратки интервенции и насочване. Допълнителни специализации по мотивационно интервюиране, фамилна терапия. Има 20 годишен професионален опит в сферата на зависимосттите, превантивната работа и социалните дейности.

За контакт: ppetrova@sofiamca.org

 

Виктория Казакова

Виктория Казакова e магистър по Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране kъм СУ Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Магитър по Философия и Специализант по Философия за деца. Системен и семеен консултант към институт по фамилна терапия- България (пълноправен член на EFTA-TIC). С опит в работата със зависимости. В работата си прилага системен подход,екзистенциален подход, мотивационно интервюиране и психодраматични техники.

За контакт: vkazakova@sofiamca.org

 

Деница Анастасова

Деница Анастасова е магистър по „Клинична и консултативна психология“ към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Има завършена бакалавърска степен по психология. Формира се в психотерапевтично в Когнитивно–поведенческата парадигма. Интересите й са насочени главно към работа с тийнейджъри и техните родители.

За контакт: danastasova@sofiamca.org

 

Евелина Пейчева

Има специалност по детска и юношеска психология. Дипломиран фамилен терапевт. Работи със зависими и техните семейства. Има петнадесет годишен опит в областтта на зависимостите, като част от екипа на Превантивно-информационен център по проблемите на наркаманиите – София.

За контакт: epeicheva@sofiamca.org

 

Екатерина Захова

Екатерина Захова е психолог, възпитаник на СУ „Свети Климент Охридски“, със специалност Детско – юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране). В работата си използва системен подход, арт техники и мотивационно интервюиране.

За контакт: ezahova@sofiamca.org

 

Петър Симеонов

Петър Симеонов е завършил бакалавър по психология и магистър по  “Психология на здравето”, бързоразвиваща се област, която от скоро навлиза и в България. Има базово обучение по позитивна психотерапия.

За контакт: psimeonov@sofiamca.org

 

Страхил Патарински

Страхил Патарински e клиничен психолог. Специализирал психодрама при Даниеле Висмант Брун и Йорг Бурмайстер към институт Юберлинген – Германия. Серитифициран психодрама терапевт. Клиничен опит над 27 години, в областта на психичното здраве.

За контакт: spatarinski@sofiamca.org