Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програми и услуги

Home  >>  За нас  >>  Програми и услуги

Национални програми, по които работи Центърът:

“Кодово име “Живот” – Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназия 

“От връстници за връстници” – Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназия 

 

Програми по Наредба №6 /11.04.2014 г., които изпълнява Центърът:

Програма за индикативна превенция на употребата на психоактивни вещества за тийнейджъри, младежи, техните родители и близки „Ценните връзки“, Съгласие с рег. № 1003 / 06.04.2022 г., издадено от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, издадено за реализиране на програмата за срок от 4 години.

„Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи”Съгласие с рег. № 1 /02.01.2020 г., издадено от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за реализиране на програмата за срок от 5 години.

Индикативна превенция за юноши и младежи, експериментиращи или употребяващи психоактивни вещества, Съгласие с рег. № 697 /23.02.2022 г., издадено от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за реализиране на програмата за срок от 5 години.

“К. Е Ш.? – Кой е “шефът”?”Съгласие с рег. № 145/23.01.2020 г. на НЦОЗА за срок от 1 година.

“Избирам себе си”Съгласие с рег. № 609/23.10.2018 г. на НЦН за срок от 2 години.

“Връстници срещу дрогата”Съгласие с рег. № 171/19.03.2018 г. на НЦН за срок от 3 години.

“Индикативна превенция за ученици, студенти и младежи, експериментиращи или употребяващи психоактивни вещества”Съгласие с рег. № 169/19.03.2018 на НЦН за срок от 4 години.

“Превенция и социални дейности срещу употреба на наркотични вещества с деца в риск настанени в институции, и маргинализирани младежи от етническите малцинства”, Съгласие с рег. № 432/15.09.2016 г. на НЦН за срок от 3 години.

“Избирам себе си”Съгласие с рег. № 411/07.09.2016 г. на НЦН за срок от 2 години.

“Индикативна превенция за студенти и младежи експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества”, Съгласие с рег. № 213/28.04.2016 г. на НЦН за срок от 2 години.

“Индикативна превенция за деца, юноши и родители, експериментиращи и употребяващи ПАВ”, Съгласие с рег. № 766/13.05.2015 г. на НЦН за срок от 5 години.

“Усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества”, Съгласие с рег. №523/03.04.2015 г. на НЦН за срок от 1 година.

 

УСЛУГИ НА ПИЦ ПО ПН – СОФИЯ

 

Арт терапия за ученици и студенти

Услуга за социална реинтеграция

Услуга за методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти

Тренинг за директори, зам. директори, педагогически съветници, класни ръководители и психолози на училища

Социално закаляване чрез сътрудничество и преживяване в планината като превенция на зависимости за ученици