Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програми

Home  >>  За нас  >>  Програми

Програмите по Наредба №6 /11.04.2014 г. , които изпълнява Центъра са:

„Избирам себе си”, Съгласие с рег. № 609/23.10.2018 г. на НЦН за срок от 2 години.

„Връстници срещу дрогата”, Съгласие с рег. № 171/19.03.2018 г. за срок от 3 години.

„Индикативна превенция за ученици, студенти и младежи експериментиращи или употребяващи психоактивни вещества”, Съгласие с рег. № 169/19.03.2018 на НЦН за срок от 4 години.

„Превенция и социални дейности срещу употреба на наркотични вещества с деца в риск настанени в институции, и маргинализирани младежи от етническите малцинства”, Съгласие с рег. № 432/15.09.2016 г. на НЦН за срок от 3 години.

„Избирам себе си”, Съгласие с рег. № 411/07.09.2016 г. на НЦН за срок от 2 години.

„Индикативна превенция за студенти и младежи експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества”, Съгласие с рег. № 213/28.04.2016 г. на НЦН за срок от 2 години.

„Индикативна превенция за деца, юноши и родители, експериментиращи и употребяващи ПАВ”, Съгласие на НЦН от 2015 г. за срок от 5 години.

„Усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества”, Съгласие с рег. №523/03.04.2015 г. на НЦН за срок от 1 година.