Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

„От връстници за връстници“

Home  >>  За нас  >>  Програми и услуги  >>  „От връстници за връстници“

Дългосрочна цел на програмата:

 • предотвратяване употребата на ПАВ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

 Краткосрочни цели на програмата:

 • постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
 • подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
 • подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване на натиска на групата;
 • трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници;
 • насочване към алтернативи на употребата.

Първи етап:

 • Провеждане на дискусионно-информационни срещи с ученици от гимназиален курс на училища на територията на съответната община;
 • Сформиране на доброволчески клубове;

Втори етап:

 • Обучение от специалистите на ПИЦ на доброволците и на училищния специалист, изпълняващ частта от програмата, която се реализира в училище;

Трети етап:

 • Провеждане на пет последователни срещи за ученици от обучените доброволци и училищния специалист, реализиращ програмата в училище;

Допълнителни дейности:

 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за родители от специалистите на ПИЦ;
 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за учители на ученици от гимназиален курс от специалистите на ПИЦ.

Защо моделът „Връстници обучават връстници“?

 • Доброволците, преминали обучителните тренинги за универсална превенция на ПАВ образуват многобройна мрежа от „посланици“ на здравословния начин на живот без зависимости.
 • Ползват се с доверието на своите връстници и влияят убедително на нагласите им спрямо експериментирането с алкохол, цигари, наркотици.
 • Участват дългосрочно в инициативите на ПИЦ по ПН – София и развиват своя потенциал.