Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

“К. Е Ш.?” – Кой е “шефът”?

Home  >>  За нас  >>  Програми и услуги  >>  “К. Е Ш.?” – Кой е “шефът”?

Основна цел на програма „К. Е Ш.” – Кой е „шефът“? е повишаване на родителските компетенции по темата за превенция на рисковото поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи. Има съгласие за реализиране №145 от 23.01.2020 г. от директора на Националния център по обществено здраве и анализи.

Срещите на родители и специалисти се провеждат в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София. Интерактивен тренинг, психодраматични техники, ролеви игри, „връщане във времето“, активно включване на въображението са само част от дейностите, чрез които родителите, избрали програмата, повишават увереността и ресурсите си.

„К. Е Ш.?” е разработена, така че по време на обученията да се постигне подкрепяща среда за споделяне на опит и идеи. В резултат родителите придобиват умения за идентифициране, изразяване и приемане на собствените си емоции и тези на детето. Чрез програмата се формират и надграждат умения за:

  • активно подкрепящо слушане,
  • поставяне на ясни граници,
  • решаване на често срещани проблеми,
  • окуражаване на детето за съдействие,
  • повишаване самочувствието на подрастващите чрез описателни похвали.

„К. Е Ш.?” прави родителите по-сигурни в отношенията си с децата, което е предпоставка за изграждане на пълноценни взаимоотношения и щастливи мигове с любимите хора.