Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Група за подкрепа – „Превенция на рецидив“ към ПИЦ по ПН – София

Home  >>  Новини и събития  >>  Група за подкрепа – „Превенция на рецидив“ към ПИЦ по ПН – София

Ковид обстановката постави на изпитание волята и психиката на цялото общество. В този смисъл превенцията на рецидив е тема, която се превърна в особено актуална през последната година. Но истината е, че тя винаги е била много важна част от работата на специалистите по превенция на употребата и злоупотребата на психоактивни вещества (ПАВ).

Зависимостта е процес, които се развива постепенно и преминава през различни етапи: експериментиране, употреба, вредна употреба и зависимост (загуба на контрол върху употребата на вещества). Зависимостта към ПАВ е хронично рецидивиращо заболяване. Това означава, че по време на лечение и психо-социална рехабилитация не е изключено да се случи употреба или епизод на употреба – рецидив. Базирайки се на световния опит и постижения в областта на лечението и психо-социалната рехабилитация на зависимости, превенцията на рецидив заема ключово място в този процес.

В отговор на потребностите на хора, имащи проблем със зависимост, техните семейства и близки се утвърждава групата за подкрепа към Софийския ПИЦ по ПН – „Превенция на рецидив“. Целта е да се помогне на хората в опитите им да се справят с проблемите, в следствие от употребата на ПАВ, като се взимат под внимание потребностите им на всеки един етап от тяхното възстановяване.

Срещите на групата “Превенция на рецидив” се възобновяват от 21.04.2021г. всяка сряда от 14:00 до 16:00ч. В нея могат да се включват зависими над 18г., които са в ремисия. Групата е отворена за нови членове.

За информация: Виктория Казакова 0889722489