Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програма „Избирам себе си” Модул за родители

Home  >>  Новини и събития  >>  Програма „Избирам себе си” Модул за родители

През март и април 2019 ще се осъществят срещи с родители в партньорство със 129.ОУ „Антим I” по програма „Избирам себе си”. Срещите ще се провеждат в сряда от 18.00 до 18.45 в сградата на училището, ет.2 , стая 24. Темите, върху които с водещата Миглена Петкова ще се работи динамично, са както следва по график:

06.03.2019

сряда

 

Що е то психоактивни вещества?

Какво е зависимост и кои са стадиите при нейното развитие?

Рискови фактори за развиване на зависимо поведение?

Защитни фактори.

   
13.03.2019

сряда

 

Предпоставки в семейството за здравословно развитие на детето.

Ролята на родителите в превантивната програма.

Как и кога да разговаряме с детето за психоактивните вещества?

   
20.03.2019

сряда

 

Как можем да разберем, че детето употребява психоактивни вещества?

Какво можем да направим, ако имаме съмнения, че детето употребява психоактивни вещества?

Към кого може да се обърнете, ако се нуждаете от консултация и/или съвет?

   
27.03.2019

сряда

 

Проблеми и ресурси – промяна на гледната точка
10.04.2019

сряда

Родителско отношение – вписване на децата в роли наложени им от родителите
 
17.04.2019 сряда

 

 

Децата и семейните конфликти – отражения (Родителски позиции относно контрол и свобода – влияние върху употребата на веществата от деца)