Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Световeн ден без тютюнев дим, 31 май 2014 г.

Home  >>  Новини и събития  >>  Световeн ден без тютюнев дим, 31 май 2014 г.

Всяка година на 31 май, Световната здравна организация и партньори отбелязват Световния ден без тютюнопушене, подчертавайки рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се застъпват за ефективните политики за намаляване на потреблението на тютюн и тютюневи изделия. Тютюнът убива почти 6 милиона души всяка година, от които повече от 600 000 са непушачи и умират от вдишване на вторичен тютюнев дим. За Световния ден без тютюнев дим 2014 г., СЗО призовава страните да повишат данъците върху тютюневите изделия.

 

Намали потреблението на тютюн, спаси живот!

 

Съгласно Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО (РККТ на СЗО), страните трябва да провеждат такива данъчни и ценови политики за тютюневите изделия, които да водят до намаляване на потреблението на тютюн. Изследванията показват, че по-високите данъци са особено ефективни при намаляване на употребата на тютюн сред групите с по-ниски доходи и за предотвратяване на пропушването от младите хора. Увеличение на акциза, което води до 10% увеличение на цената на тютюневите изделия, намалява потреблението на тютюн с около 4% в страните с високи доходи и с до 8% в повечето страни с ниски и средни доходи.

Повишаването на акциза върху тютюна се счита за най-рентабилната мярка за контрол на тютюна. Крайната цел на Световния ден без тютюнев дим е да допринесе за защитата на настоящите и бъдещите поколения не само от опустошителните последици за здравето, дължащи се на употребата на тютюн и тютюневи изделия, но също така и от социалните, екологични и икономически заплахи от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.

Специфични цели на кампанията 2014 са:

– правителствата да увеличат данъците върху тютюневите изделия до нива, които намаляват консумацията на тютюн;

– частни лица и организации на гражданското общество да насърчават своите правителства да увеличат данъците върху тютюна до нива, които намаляват потреблението.