Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Онлайн въпросници ще насочват ученици и техните семейства към превантивни програми за неупотреба на наркотици

Home  >>  Онлайн въпросници ще насочват ученици и техните семейства към превантивни програми за неупотреба на наркотици

Превантивните дейностите се изпълняват от  Сдружение „АРЗ Солидарност“ и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) в страната

Младежи в риск от цялата страна на възраст 12-19 г. ще имат достъп до консултиране и насочване към експерти по превенцията на наркотици с помощта на специални онлайн въпросници. Всеки, който попълни въпросник, ще получи кратка препоръка или ще бъде насочен към консултация със специалист за допълнителна оценка и осъществяване на терапевтичен план в случай, че това е необходимо. Това от своя страна ще подпомогне предотвратяването на употреба или на зависимост към наркотици.

Въпросниците са в три варианта: за ученици, за родители и за учители, включително училищни психолози. Целта е да насочват тийнейджърите и техните близки към специалисти по превенция на психоактивни вещества, когато това е необходимо. Така всеки ще има възможност да получи навременна и адекватна помощ, както и консултация на живо.

„Работим активно за по-добрата информираност на младите относно ефектите от наркотиците и алкохола. Извършваме безплатни консултации и подкрепа на тийнейджъри и техните семейства. Сред младежите битуват много митове, свързани с наркотиците, а родителите се чувстват несигурни да разговарят с децата си на тази тема. Онлайн въпросниците са достъпен инструмент, чрез който е възможно бързото осъществяване на обратна връзка и предприемането на най-адекватните действия, за да се помага ефективно.“ Това коментира д-р Цветелина Петкова, директор на Столичния превантивен център по зависимости (ПИЦ по ПН – София).

Дейностите са в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) и са финансирани от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Въпросниците са изработени от психолозите от Сдружение „АРЗ Солидарност“ в тясно сътрудничество с експерти от НЦОЗА. В партньорство със Столичен превантивен център по зависимости и Превантивните центрове в цялата страна, където услугите на експертите са напълно безплатни, дейностите по консултиране в помощ на учениците и техните родители ще станат по-достъпни и популярни сред обществеността.

Скриниг въпросниците са анонимни и са достъпни ТУК.

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за 2021 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 1236 деца и младежи заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 616 случая става въпрос за деца до 15 г., като 89 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 428 – заради употреба на алкохол, а 99 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 620 тийнейджъри на възраст между 16 и 18 г., заради остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества (наркотици и/или алкохол).