Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Депресанти

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Депресанти

Депресантите доставят спокойствие и увереност, могат да доведат и до еуфория. Под въздействието им хората са склонни да поемат необмислени рискове и да се държат фриволно. При по-големи количества водят до сънливост, безсъзнание, гадене и повръщане, агресия, кома, дори и смърт. Депресантите водят до тежка психическа и физическа зависимост.

Представители:

Алкохол, Диазепам, Темазепам, GHB, GBL, Хлордиазепоксид, Габапентин, Фенобарбитал, Зопиклон, Метакуалон, Разтворители/инхаланти

Представители от новите психоактивни вещества:

Феназепам, Етизолам, Пиразолам, Етакалон, Диклазепам, Прегабалин, Фоназепам