Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Дисоциативни анестетици

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Дисоциативни анестетици

Дисоциатиените наркотици предизвикват еуфория, спокойствие, щастие, липса на болка, защитеност, безопасност. Могат да доведат до уязвимост, страх, транс, усещане като че ли човек е в “дупка”, зрителни или слухови халюцинации, дисоциация.

Представители:

Kетамин, PCP, DXM, Азотен оксид, Конски босилек, Етер

Представители от новите психоактивни вещества:

Метоксетамин (MXE), MXM, 3/4-MeO-PCP, 3-HO-PCP, 3-HO-PCE, 2-FDCK