Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Същност и ефекти

Кетаминът (“К”, “Котешки валиум”, “Кит Кет”) е дисоциативен анестетик, създаден през 1963 г. с цел да замени РСР. Употребява се рядко при анестезия на хора. Предимно се използва във ветеринарната медицина. Голяма част от кетамина, който се продава на улицата е такъв, който се използва във ветеринарните служби. Кетаминът се произвежда във вид на течност за инжектиране, но при нелегалната му употреба най-често се смърка като прах, получен чрез изпаряване от оригиналната форма. Съществува и таблетна форма на кетамина.

Химическата структура и механизмът на действие на кетамина са подобни на тези на РСР. Ефектът също е подобен, но е много по-слаб и с много по-кратка продължителност. Употребяващите имат усещания в диапазона от приятни до отделяне от собственото тяло. Понякога при употребата на кетамин се изживява чувството на пълно сензорно откъсване, подобно на преживяванията предшестващи смъртта. Тези чувства се наричат “К дупка” и са подобни на “неприятното пътуване “ при LSD.

Кетаминът е без миризма и без вкус и може да се добави в напитка без да разбере пиещият. Това предизвиква амнезия. Понякога кетаминът се дава на неподозиращи жертви с цел сексуално насилие.