Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Никотинови паучове/Снус

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Стимуланти  >>  Никотинови паучове/Снус

Никотинови паучове/Снус

Произход и характеристики

Снус е тютюнев продукт със съдържание на никотин, който произлиза от сухото емфие (енфие).

Продажбата на снус не е разрешена в Европейския съюз, с изключение на Швеция и Норвегия, където снус се произвежда и консумира.

Никотиновите паучове, за разлика от снуса, не съдържат тютюн. По информация на производителите се използват никотинови соли, примесени с микрокристална целулоза, други соли (включително натриев карбонат и хидроген карбонат), лимонена киселина и ароматизатори. В някои държави, като Норвегия и Канада, никотиновите паучове са забранени за продажба в смесените магазини, защото са класифицирани като „нов никотинов без тютюнев продукт”. За сравнение в много държави от Европейския съюз се разпространяват свободно.

Така нареченият снус, който се употребява в България и набира популярност през последните години, всъщност са никотинови паучове.

Начин на употреба и ефекти

Малките бели торбички, които представляват никотиновите паучове са с различни нива на съдържание на никотин. За да се усвои от организма те се поставят между устната и венеца. Достигнатото количество никотин в кръвта предизвиква усещане за енергичност и бодърстване и същевременно релаксация и по-добра концентрация. Силата на ефекта зависи от дозата, като обикновено се проявява 30 минути след употребата и продължава до 40 минути.

Рискове

Никотиновите паучове са нови продукти, които не съдържат тютюн. Дългосрочните ефекти от употребата им към момента не могат да бъдат конкретизирани поради липсата на достатъчно информация. Установено е, че никотинът е канцероген, завишава риска от мъртвородени деца, силно повлиява на сърдечносъдовата система. Немският федерален институт за оценка на риска посочва следните групи, при които употребата на никотинови паучове крие особено висока заплаха за здравето: деца, юноши и непушачи, бременни и кърмещи жени и хора със сърдечно-съдови заболявания.

Зависимост, абстиненция, предозиране

Никотинът е силно пристрастяващото вещество, което стои в основата на употребата на тютюн, като това се отнася и за бездимните никотинови изделия. Никотиновите паучове не са безопасна алтернатива на цигарите. При тях се развива толеранс, а абстинентните състояния са типични показатели за това как никотинът води и до физическа зависимост. Тя се характеризира със следните симптоми:

  • Порив за употреба, независимо здравословното състояние и последствията.
  • Абстинентни симптоми – раздразнителност, затруднена концентрация, нарушен сън, глад и наддаване на тегло.

Съществуват гени, които могат да повлияват при някои хора никотиновата зависимост да се развие много бързо.

Никотиновите паучове са нов „безтютюнов продукт”. Според проучване на Немския федерален институт за оценка на риска най-високото съдържание на никотин  за един пауч е 47.5 мг. Фармакокинетични изследвания показват, че поне половината от никотиновото съдържание се абсорбира от организма. Никотинът е токсичен, биогенен алкалоид. За употребата му през устата е посочена силна токсичност при 5 мг/кг телесна маса.

Симптомите при натравяне с никотин са следните:

За първите 15 до 60 минути – гадене, стомашни болки, завишено слюноотделяне, повръщане, загуба на апетит, дехидратация, раздразнение на очите, главоболие, световъртеж, треперене, безпокойство, дезориентация, потене, кашлица, учестено дишане, повишено кръвно наляган;

След този етап тялото започва да се отпуска и депресивните ефекти на никотина се проявяват в рамките на няколко часа, като те включват – ниско кръвно налягане, забавен сърдечен ритъм, повърхностно дишане, диария, умора, физическа слабост, пребледняване.

Случаите на екстремна интоксикация с никотин включват – гърчове, кома, затруднено дишане или дихателна недостатъчност.

Сериозното фатално предозиране с никотин при възрастните е изключително рядко, но натравянето или предозирането с никотин изисква незабавна медицинска намеса.

Много хора, които се опитват да прекратят употребата си на продукти, съдържащи никотин могат да усетят симптоми на абстиненция, като тревожност, никотинов глад, депресивност, затруднения в концентрацията и раздразнителност.

Източници:

https://www.fhi.no/en/publ/2019/health-risks-from-snus-use2/

https://www.castlecraig.nl/en/addictions/types-of-drugs/snus

https://mobil.bfr.bund.de/cm/349/health-risk-assessment-of-nicotine-pouches.pdf

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319627