Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Транквиланти и Сънотворни

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Транквиланти и Сънотворни

Барбитурати и Бензодиазепини

 

История и употреба

Барбитурати – под това име са известни производните на барбитуровата киселина. Тя е синтезирана през 1864 г. от Адолф фон Байер. През 1882 г. е синтезиран първият барбитурат, наречен барбитал. Барбитуратите стават широко известни през XX век.

Бензодиазепини – първите съединения от този тип са синтезирани преди Втората световна война. Днес те изместват като медикаменти барбитуратите, поради по-ниската си токсичност.

 

Характеристика

Барбитуратите и бензодиазепините са синтетични лекарствени средства, които се предписват при напрежение, тревожност, страх, безпокойство, безсъние.

Медицинската употреба на тези медикаменти се обуславя от тяхното успокояващо и сънотворно действие. Проблемите с тези вещества идват при злоупотребата с тях, тогава, когато приеманата всекидневна доза надвиши значително терапевтичната, което води до невъзможност за справяне с ежедневието без тяхната употреба и по нататъшно покачване на дозата за постигане на задоволителен ефект.

 

Форми и начин на употреба

Срещат се като таблетки, капсули, ампули.

 

Ефекти и признаци на употреба

Всички медикаменти от този тип потискат различни функции на Централната нервна система.

Физиологични – могат да предизвикат смущение в говора, нарушена координация, нестабилна походка, световъртеж.

Психични – намалена концентрация, забавено мислене, променливо настроение. При привикване или парадоксално действие – свръхвъзбуда и безсъние, падане на задръжките; състояния на опиянение с повишена опасност за себе си и околните.

 

Последици при продължителна употреба

Толерансът при тези вещества настъпва сравнително бързо – за няколко дни, а продължителната употреба на завишени дози причинява силна физическа и психическа зависимост.

Физиологични – Барбитурати – смущение в равновесието и говора; възможни нарушения на функцията на черния дроб и увреждания на костния мозък и кръвта. Бензодиазепини – възможни са смущения във вегитативната регулация (световъртеж, запек и други).

Психични – настъпва промяна на личността, характеризираща се с равнодушие и липса на интерес; намалени интелектуални функции и работоспособност.

 

Зависимост

И при двата вида медикаменти се наблюдава физическа и психическа зависимост, но за разлика от бензодиазепините, при барбитуратите тя се формира много по-бързо и е много по-тежка.

 

Абстиненция

Барбитурати – абстинентният синдром се изразява в треперене, безпокойство, безсъние, гадене, гърчове, делириум (може да продължи до десет дни и се характеризира с халюцинации, дезориентация, объркване и страх). Абстинентния синдром отзвучава за около две седмици, но още няколко месеца след това се чувства мускулна слабост. Бензодиазепини – абстинентният синдром при продължителна употреба на големи дози прилича на барбитуратния. Той се характеризира с безпокойство, паника, аритмии, високо кръвно налягане, проблеми с паметта и съсредоточаването, чувство за нереалност и повишена чувствителност към светлина и звуци.

 

Предозиране

При много високи дози може да настъпи сънливост, до кома и смърт. Рискова и опасна е комбинацията с алкохол или други психоактивни вещества.

Лечението на лекарствената зависимост задължително трябва да се провежда под лекарски контрол. Често рязкото спиране може да предизвика опасни реакции, включително тревожност, пристъпи на паника, епилептични припадъци и други.