Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Психолози от Столичния превантивно-информационен център се включиха в Шестнадесетата национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Home  >>  Психолози от Столичния превантивно-информационен център се включиха в Шестнадесетата национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Психолози от Столичния превантивно-информационен център се включиха в Шестнадесетата национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Събитието се проведе от 8 до 10 юни в град Шумен. Форумът се организира от общинската администрация съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества и със съдействието на секретариата на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ) и Националния център по обществено здраве и анализи.

В конференцията взеха участие представители на министерството на здравеопазването – г-жа Венда Зидарова, началник на отдел „Контрол на наркотични вещества“, дирекция „Лекарствена политика“ и национален координатор в областта по намаляване търсенето на наркотични вещества, Славейка Николова, главен експерт в отдел „Контрол на наркотичните вещества“ и секретар на НСНВ, Огнян Тончев, гл. експерт в отдел „Контрол на наркотичните вещества, дирекция „Лекарствена политика“, член на Секретариата на НСНВ, гл. ас. д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” в Националния център по обществено здраве и анализи. Във форума участваха още гл. ас. д-р Владимир Наков, началник отдел „Психично здраве“, д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости“, д-р Александър Панайотов, началник отдел „Национален фокусен център“ от Националния фокусен център за наркотици и наркомании.

Психолозите от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община, участваха в конференцията с представяне на добри практики в сферата на индикативната и селективната превенция; предизвикателствата в условия на пандемия; трудностите и възможностите при прилагането на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда.

Г-жа Виктория Казакова запозна присъстващите с основни задачи, дейности и интервенции в контекста на индикативната превенция с целева група – ученици, студенти и младежи на възраст 14 – 29 години, експериментиращи и/или употребяващи психоактивни вещества.

Темата Работа в условия на пандемия бе представена от г-жа Росица Станулова. Тя очерта предизвикателствата свързани с онлайн работата на психолога, както и подходите за онлайн прилагането на Националната програма за превенция „От връстници за връстници“.

Г-жа Станулова представи констатираните ползи от реализирането на „От връстници за връстници“, както и рисковете, във връзка с които бе прието предложението за провеждане на надграждащи обучения, развиващи уменията на водещите, и работни срещи за обсъждане на трудности и добри практики по темата.

Г-жа Велислава Цанкова сподели за предизвикателствата и възможностите при прилагането на Националната програма за превенция „Кодово име живот“. Бяха разгледани отделните етапи при реализирането на програмата и конкретните промени, които биха спомогнали за по-добра ефективност при работата с родителите на учениците и по-активната ангажираност на директорите в процеса на прилагане на програмата.

Г-жа Пламенка Петрова представи възможностите за работа с деца и младежи по единствената в страната програма за селективна превенция, насочена срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи.

По предложение на г-жа Цветелина Антонова,  бе повдигната темата за употребата на райски газ от ученици и младежи. В тази връзка, д-р Александър Панайотов представи информация за ефектите и последиците от употребата на райски газ,  както и конкретните мерки,  които някои страни,  участници в Рейтокс мрежата,  са предприели.

Над 100 членове на общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове от цялата страна, както и заместник-кметове, ангажирани с работата по темата участваха в дискусиите.

На конференцията бяха представени различни подходи за работа с деца и младежи по въпросите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, програми за психо-социална рехабилитация, възможности за лечение на лица под 18 години, както и добри практики в работата на общинските съвети по наркотични вещества и превантивно-информационните центрове към тях. В тридневната програма на форума се проведоха и обучения за новоназначени експерти в превантивно-информационните центрове.