Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Родители и близки

Home  >>  Родители и близки

Семействата се опитват да намерят най-добрите начини да отглеждат своите деца, така че те да са щастливи, здрави и да водят продуктивен начин на живот. Родителите често се притесняват за това дали техните деца ще започнат или вече употребяват алкохол, цигари, марихуана и други психоактивни вещества. Изследванията показват, че ролята на родителите е изключително важна в превенцията на започването на употреба от страна на децата.

Същестуват различни симптоми, които да ви насочат към това, че детето има проблем със зависимостта. При зависимите хора има тенденция да се появяват различни знаци, които индикират за наличието на проблем.

 

Физическите симптоми са и едни от най-лесно забележимите, тъй като тялото търпи промени в следствие на употребата. Те включват:

Зачервени и възпалени очи

Разширени или свити зеници

Резки промени в теглото

Проблеми със съня или твърде много спане

 

Освен това, наркотиците оказват влияние и върху поведението. Някои често забележими симптоми са:

По-лесно раздразнение

Смяна на настроенията

Летаргия

Депресия

Рязка промяна в социалните контакти

Драматични промени в навиците и приоритетите

Криминални прояви

Разпознаването на симптомите е важно, но родителите и близките не винаги могат да забележат подобни знаци в ранна фаза. Възможно е детето вече да е развило зависимост. В такъв случай е важно да знаете как да подходите към него и как да разговаряте относно проблема по най-правилния начин, така че той/тя да пожелае промяна и да се предприемат конкретни стъпки. Ето няколко съвета свързани с това как да подкрепите детето в тези трудни моменти.

 

Заздравете връзката с детето

Това би могло да се случи основно с отворена и отстояваща комуникация. Добрата комуникация помага за това да се хващат проблемите рано, както и да се реагира правилно на тях. Подобен тип комуникация включва задаването на въпроси и активното слушане с цел да се получи продуктивен разговор. Когато се комуникира с дете, което е зависимо, опитайте се да бъдете фокусирани, да го изслушвате без да го прекъсвате, да покажете разбиране, приемане и уважение. Опитайте се да намалите негативните си реакции и да контролирате емоциите си като цяло.

 

Фокусирайте се върху положителните неща

Ако фокусът е само върху отрицателните неща, вероятно ще последва понижаване на самочувствието и самоувереността, а това от своя страна води до продължаване на употребата. Бъдете оптимистично настроени и окуражавайте детето. Така ще го подкрепите да се изправи срещу предизвикателствата, да опита нови начини за справяне.

Създайте ясни и точни правила

Очертайте ясни граници, където се разбира кое поведение е допустимо и кое не е. Доказано е, че последователността в правилата и действията помагат в борбата със зависимостите. Изграждането на границите работи най-добре, когато комуникацията с детето вече е сравнително добра – така и то самото ще има възможност да се изкаже по въпроса и да даде своята гледна точка и принос. Най-добрите правила се изграждат чрез схемата „ако нещо се случи, то от него следват определени последствия”. Разбира се не може да се покрие абсолютно всяка ситуация, в която може да попадне детето, но е добре да се обхванат основни възможни ситуации. По този начин съответно биха могли да се редуцират и евентуалните силно емоционално заредени отговори при проблемни ситуации, тоест да се създадат по продуктивни начини на справяне с проблемите. Важно е да се отбележи, че независимо колко добри са правилата, ако не се спазват последователно, те ще бъдат неефективни, а това ще влоши и взаимоотношенията ви с детето.

 

Изградете ясни граници

Докато досега ставаше въпрос по-скоро за правила, отнесени към детето, сега ще говорим за вашите лични граници, за това на какво сте готови самите вие за детето. Хората със зависимости са много добри в това да тестват чуждите граници и да виждат до къде могат да стигнат, особено при най-близките си хора. Изградете собствените си граници в момент, когато сте спокойни и уравновесени, когато мислите рационално. Може да си помогнете като си зададете следните въпроси:

Готови ли сте да лъжете заради своето дете?

Готови ли сте да жертвате собствените си нужди заради детето?

Какви психоактивни вещества сте готови да определите като приемливи и защо?

Как очаквате да детето ви да се отнася с вас?

 

Не забравяйте да се грижите за себе си

Грижата за себе си е способността на моменти да поставяте собствените си нужди на първо място. Това е изключително важно за родителите и близките на децата със зависимост. Ако не обръщате никакво внимание на себе си, то вие рискувате да получите „прегаряне”, стресът може да доведе до тревожност, депресия, здравословни проблеми като ракови заболявания, сърдечни проблеми, артрит, диабет и др.

Способността да се грижите за себе си е свързана и с грижата ви за детето.Ако не се чувствате във форма намаляват и вашите способности за справяне с проблеми и умения за вземане на решения. Освен това чрез грижата за себе си давате и правилен модел на поведение на самото дете. В определени ситуации, не бихте могли да се погрижите за здравето си, ако детето продължава да се държи по определен начин. В такива случаи е добре да се преразгледат вече поставените граници и правила.

Справянето с подобни ситуации, формирането на граници и изграждането на правилни взаимоотношения в трудни моменти е нелека задача за родителите и близките на хора с проблеми със зависимостта. Търсейки подкрепа в този път Вие бихте могли да се свържете с нас (услугите са напълно безплатни) на телефон: 02 931-12-02 или да ни намерите на адрес бул. Сливница №212, вх. Г. Така може да си уговорите час за консултация както заедно с детето, така и за самите вас с цел подкрепа.