Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Тренинг за директори, зам. директори, педагогически съветници, класни ръководители и психолози на училища

Home  >>  Тренинг за директори, зам. директори, педагогически съветници, класни ръководители и психолози на училища

Тренинг за създаване на доверителен контакт с родители на ученици с вероятна или потвърдена употреба на психоактивни вещества /ПАВ/.

Услугата включва:

  • усвояването на работещи психолого-педагогически подходи и модели за превантивна работа с родители на малолетни и непълнолетни, употребяващи ПАВ;
  • усвояването на методи за ефективно насочване към специализирани в областта на употреба на алкохол и наркотични вещества институции.
  • супервизиране на училищната превантивна работа в случаи на употреба на ПАВ от ученици.

Услугата се извършва от отдел „Консултативна дейност“ към ПИЦ по ПН – София и е безплатна. Можете да направите Вашата заявка на имейл: info@sofiamca.org

Автор: Юри Кацаров, психолог в ПИЦ по ПН – София, отговорник на отдел „Консултативна дейност“.