Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Ефективни по време на криза

Home  >>  Новини и събития  >>  Ефективни по време на криза

Несъмнено ни се налага да се приспособяваме към новите условия на живот. При това незабавно! Да, както винаги кризите идват ненадейно и изискват своевременна промяна, адаптация, нестандартно мислене, креативни решения…

Дори и краткосрочни, за което няма гаранция, актуалните мерки за справяне с коронавируса поставят на изпитание всички, които искат и трябва да продължат да работят. Всички, които желаят да запазят психичното си здраве. Дори онези, които не са и допускали, че бизнесът или организацията им може да оцелее без те физически да присъстват на работните си места.

Обстановката се приема различно от всеки един гражданин. Но едно е сигурно – сега е моментът да се прилагат (не)стандартни подходи за справяне със ситуацията. Рутината ни кара да забавяме темпото, мисленето ни става лениво и еднообразно. Проблемите предизвикват точно обратното – пробуждане на всички сетива, желание за експериментиране и предприемане на находчиви решения.

Предоставя ни се невероятна възможност. Да погледнем на живота под друг ъгъл, така че да открием нови ресурси за реализация на своята дейност. Когато говорим за консултация на клиенти във връзка с употреба, злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества, то трябва да уточним, че и преди т.н. извънредно положение психолозите на ПИЦ по ПН – София са провеждали онлайн консултиране. Някои клиенти пътуват в чужбина и това налага провеждането на виртуални срещи. Други предпочитат телефонните разговори, поради комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство и др. Въпреки че живият контакт дава голяма доза невербална информация, терапията онлайн става незаменима пред вероятността от 100% невъзможност от провеждането на конвенционална такава. Сега предизвикателствата са повече – не само индивидуалните консултации преминават в онлайн срещи, но и всички групи за взаимопомощ, групи за личен опит, обучения с доброволци и др. трябва да продължат да се провеждат и то ефективно.

Вече могат да се направят и първите изводи относно груповите срещи, които психолозите на Центъра провеждат втора седмица онлайн. Те изискват пълно съсредоточаване на участниците, внимателно изслушване и  дисциплина при изчакването на реда за включване. Предварително се поставят темите на срещите, изпращат се материалите, по които ще се работи, спазват се всички традиционни изисквания при подготовката за сесията. Резултатът – още по-структурирани срещи и удовлетвореност, че въпреки всичко си успял!

Когато фокусът се измести, тогава се появяват и нови възможности, които всъщност винаги са съществували, но са били невидими за очите ни. Въпреки забраните, ограниченията и социалната „изолация“ Общуване и  Взаимопомощ остават ключовите думи за екипа на ПИЦ по ПН – София. Сега повече от всякога това да си „свързан“ означава наистина много. И буквално, и преносно – да си в мрежата и на разположение на нуждаещите се (социално ангажиран). Ситуацията го изисква – от началото на кризата с COVID-19 се установява повишено внимание от страна на подрастващите към темите: „видове психоактивни вещества (ПАВ)“, „употреба на ПАВ“,  „полицейско присъствие, проверки и наличност на ПАВ“ и др. Този интерес налага активна работа от страна на психолозите, както с настоящите, така и с новите клиенти, за да се отговаря на техните нужди и изисквания. Всеки ден се търсят и прилагат подходи, за да може да се реагира своевременно на актуалните въпроси и да се осигурява професионална превенция, консултиране и информиране.

Следващата стъпка е ПИЦ по ПН – София да влезе в домовете на учениците във виртуален „час на класа“ и по този начин да се продължи работата по Националните програми, по които екипът на Центъра вече има създадени традиции и изградени успешни работни модели.

Вдъхновяващо е, че има ефективна технология, която позволява да осъществяваме своята мисия и да оказваме положително въздействие върху нашите публики и общността дори и по време на пандемия. Продължаваме да сме позитивни и търсещи – да се вглеждаме и да отговаряме на обществените потребности. Не спираме да се развиваме, да създаваме, да покоряваме, да помагаме. Смело можем да заявим – продължаваме напред.

Автор: Вилиана-Мария Николова

ПР експерт, ПИЦ по ПН – София