Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Обучение по програмата “Кой е шефът?” в Албена

Home  >>  Новини и събития  >>  Обучение по програмата “Кой е шефът?” в Албена

В три последователни дни от 29 до 31 юли 2020г. в красивия черноморски курорт Албена се проведе обучение по първата по рода си и одобрена по наредба №6/11.04.2014 г. на МЗ и МОН програма “К. Е Ш.? – Кой е шефът?” за повишаване на родителската компетентност.

 Участниците – психолози, логопед, педагози, педагогически съветник, дойдоха с очакванията да усвоят нови практически знания, умения и подходи; да се запознаят с ефективни практики от чуждия опит, да работят в екип, да се вдъхновят, да създадат нови запознанства. Почти всички очаквания се оправдаха… Програмата беше динамична и времето не стигна единствено за плажа и морето. Освен удовлетвореност за добре свършената работа в участниците се породиха и много въпроси: Как мога аз да променя нещата?, Как да приложа най-ефективно програма „К. Е Ш.?,“ Мога ли да се адаптирам в новите условия на работа?, Ще се ангажират ли родителите? Групата декларира нуждата от още едно обучение, работа по казуси, ролеви игри

и тренинги. Дори възникна въпросът как може да се приложи програмата в начален етап. Проведе се и дискусия какво е превенция и от каква възраст е добре да започне тя. Благодарим на екипа от Превантивно-информационния център по наркотични вещества – община град Добрич за организацията, присъствието и желанието им да се осъществи обучението. С радост ще работим отново заедно, особено предвид уязвимостта на родителите и нуждата им от подкрепа по отношение на възпитанието и превенцията на употребата на психоактивни вещества от децата.