Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Преминалите целия цикъл от обучението по Националната програма за универсална превенция „От връстници за връстници“ вече са 34 училищни специалисти

Home  >>  Новини и събития  >>  Преминалите целия цикъл от обучението по Националната програма за универсална превенция „От връстници за връстници“ вече са 34 училищни специалисти

Между 24-ти и 27-ми август се проведе поредното тренинг обучение по Националната програма за превенция в училищна среда „От връстници за връстници“. Събитието се проведе в КООП Китен и в него взеха участие 17 специалисти от 15 софийски училища.

Третият, последен етап от програмата акцентира върху практическата подготовка на участниците и е т.н. „същинска част“ от обучението. В него са включени следните теми:

  • Трениране на умения за провеждане на „Информационно – дискусионни срещи за ученици 9, 10 клас“. Споделяне, дискусия, обобщение.
  • Трениране на умения за провеждане на „Обучения на доброволци“- част 1 и част 2.
  • Трениране на умения за обучения на доброволците за провеждане на „Пет последователни срещи в час на класа“ – ход на занимания в 8, 9 клас.
  • Трениране на умения за обучения на доброволците за провеждане на „Пет последователни срещи в час на класа“ – ход на занимания в 10, 11 клас.
  • Представяне на работата с междинна целева група родители на учениците от изброените класове – две срещи за 8 и две срещи за 9 клас.
  • Представяне на работата с междинна целева група родители на учениците от изброените класове – две срещи за 10 и две срещи за 11 клас.
  • Представяне на работата с междинна целева група учители – провеждане на предвидения еднократен тренинг семинар.
  • Оценка на ефективността на програмата. Планиране на дейностите по Националната програма 8-11 клас, съобразно изискванията на МЗ и НСНВ.
  • Заключително обсъждане – въпроси, коментари.

Ето какво споделя екипът от психолози, представители на Столичния ПИЦ по ПН – Росица Станулова, Виктория Казакова и Деница Анастасова, които проведоха изнесеното обучение: „Предстои най-голямото предизвикателство, а именно обучените училищни специалисти да започнат да прилагат програмата сами. Разбира се са предвидени още работни срещи и целият екип на ПИЦ по ПН – София остава на разположение при възникване на трудности. Изработени са и информационни дипляни за деца и родители със съдържание посветено изцяло на Националната програма, както и плакати и допълнителни материали, които вече се разпространяват в училищната мрежа.“

До края на календарната година се очаква още около 50 училищни специалисти да завършат и последния етап от обучителния си курс по Националната програма. До този момент те са успешно преминали първи и втори етап на обучението.