Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26 ЮНИ 2013г.

Home  >>  Новини и събития  >>  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26 ЮНИ 2013г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26 ЮНИ 2013г.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ.

 

От създаването си през 2001 г. Превантивно – информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична Община активно участва в кампании за намаляване употребата на наркотични вещества. ПИЦ по ПН – София често си сътрудничи с различни държавни и неправителствени организации в областта на наркоманиите и насърчава участието в тези кампании на хората живеещи на територията на град София.

Правителствата на много държави, неправителствени организации и хора  по света вземат активно участие в събития и други дейности популяризиращи опасностите и вредата за здравето на човека от приемането на незаконни наркотични вещества. През декември 1987г., Общото събрание на ООН  решава да обяви 26 юни за Международен ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния им трафик, в сила за България от 23.12.1992 г. В момента в България хиляди са хората употребяващи незаконни наркотици като кокаин, канабис, халюциногени, опиати и др.

През април 2011г. по Проект № BG0011 „Слушайте детето -подобряване на превенцията и достъпа на услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн, и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с бенефициент Национален център по наркомании и партньори: Столичен превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите, Компетентен орган по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло, Норвегия и регионален офис за Югоизточна Европа на службата по наркотиците и престъпността към ООН е открит към ПИЦ по ПН – София Дневен консултативен център за деца, юноши и родители. За да изразим нашата ангажираност и съпричастност към всички деца и родители свързани по някакъв начин с наркотиците или желаещи да се запознаят със дейността на Центъра обявяваме 26 юни 2013г. между 10 и 17 часа за Ден на отворените врати.

Центърът работи под мотото „Има място да бъдеш чут”. Програмата ще бъде разнообразна и забавна – ще се прожектират филми, ще се правят колажи и рисунки, ще се разкаже историята на Центъра и неговата дейност. Подходяща е както за деца над 12 г. така и за възрастни. Очакваме ви между 10 и 17 часа на адрес: бул. „Сливница” № 212 вх.Г (входът е на гърба на сградата. Минава се под арката срещу паркинга на Бърза помощ на Сточна гара).

 

За повече информация ни търсете на тел.: 02 / 944 64 97 или на : http://sofiamca.org