Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Актуална информация за работата на ПИЦ по ПН-София

Home  >>  Актуална информация за работата на ПИЦ по ПН-София

ПИЦ по ПН – София работи както в онлайн режим, така и присъствено! Графикът на екипа е съобразен с противоепидемичните мерки и осигуряването на безопасна среда.  Не се допуска струпването на хора в помещенията на Центъра. Всички срещи се извършват след предварително записване на час на познатите стационарни телефони: 02 931 12 02 и 02 944 6497 или на служебните такива. Възможността за провеждане на онлайн консултации също остава актуална.

Провеждането на информационни срещи с представителите на образователната система се осъществява през платформата Zoom.

Дейностите по Националните програми за превенция в училищна среда се реализират в зависимост от режима на работа на всяко училище.

Родителските срещи по програмите на ПИЦ по ПН – София се провеждат онлайн или на живо, съобразно актуалните заповеди на здравния министър и Софийския оперативен щаб.

Продължават регулярните онлайн групи за дискусии със студенти и младежи през Facebook.

Нека всеки сам да избере най-удачната възможност за среща със специалистите от Столичния ПИЦ.

Служебни телефони:

  • Виктория Казакова, психолог – сл. тел: 0889 722 489; 
  • Пламенка Петрова, соц. работник – сл. тел: 0888 855 024;   
  • Росица Станулова, психолог – сл. тел: 0889 766 109;
  • Юри Кацаров, психолог – сл. тел: 0889 744 248.