Модули за ученици


   Образователните и здравно-информационни модули се разработват спрямо нуждите на кандидатстващия клас или училище от универсална превенция, ресурсите и възможностите и на двете страни и др. Работи се в рамките на утвърдена програма за превенция на употреба на психоактивни вещества в училищна среда. Програмата е съобразена с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици и в съответствие с тях се извършва оценка на ефективността. При нейното реализиране се ползват консултации с Националния фокусен център и лично с г-жа Антония Банчева, за което благодарим. За повече информация се обадете на 0876 59 71 21
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Ден на отворените врати
   Започва провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси свързани с употреба на наркотични вещества или съмнение за такава от страна на техните деца и юноши /12-25 г. възраст/. Инициативата ще се провежда ... още »