Модули за ученици


   Образователните и здравно-информационни модули се разработват спрямо нуждите на кандидатстващия клас или училище от универсална превенция, ресурсите и възможностите и на двете страни и др. Работи се в рамките на утвърдена програма за превенция на употреба на психоактивни вещества в училищна среда. Програмата е съобразена с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици и в съответствие с тях се извършва оценка на ефективността. При нейното реализиране се ползват консултации с Националния фокусен център и лично с г-жа Антония Банчева, за което благодарим. За повече информация се обадете на 0876 59 71 21
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »