Областен съвет по наркотични вещества

Областният съвет по наркотични вещества – София (ОбСНВ) е междуведомствен орган, чиято основна функция е да създава и утвърждава политиката на град София по отношение на намаляване на търсенето и разпространението на наркотици. През 2007 година с решение на СОС е приета Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007-2011 г. и Правилник за изпълнението й http://www.sofia.bg/zdrave.asp
Председател на ОбСНВ – д-р Атанас Кундуржиев
Секретар на ОбСНВ – Бистра Цонева, за връзка [email protected]


От 2005 г. към ОбСНВ - София работят 24 специалисти, които изпълняват длъжността секретар-координатори и отговарят за 24-те района на Столична община. Дейността им се реализира под методическото ръководство на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София. Секретар-координаторите осъществяват връзка между институциите, в чиято работа са фокусирани проблемите на подрастващите и грижите за тях. Работата им улеснява общуването както между самите общински администрации, комисиите за борба с противообществени прояви, дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето на местно ниво, така и с училищните ръководства и училищните специалисти, които пряко работят с подрастващите.

Основни дейности на секретар-координаторите
•    Проучване на потребностите на общината от конкретни превантивни програми.
•    Осъществяване на връзка между организациите и службите като основа за създаване на мрежа от специалисти в сферата на превенцията.
•    Партниране на училищни специалисти при провеждане на дейности по превенция.
•    Организиране на работни срещи и дискусии за училищни специалисти, ученици и родители.
•    Консултиране и насочване на нуждаещите се към специализирани служби.
•    Подготвяне на реализацията на превантивни програми за млади хора в училищна среда.

Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

 Културни дейности (концерт, театър, други)

28.57%
 Доброволчески клубове

14.29%
 Спортни дейности

28.57%
 Креативни ателиета

28.57%
гласували:7
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »