Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Печатни издания на ПИЦ

Home  >>  Библиотека  >>  Печатни издания на ПИЦ

 

Марихуана: Факти, които родителите трябва да знаят

Марихуана: Факти за тийнейджъри

Марихуана: Факти за тийнейджъри

(Второ преработено издание)

Малка книжка за родители

Алкохолизъм

Погледнете фактите

Разговаряйте с детето си за алкохол

 

Как да общуваме с детето си, за да го предпазим от наркотици?

 

Живот с алкохолно зависим партньор

 

Ефективни образователни програми за психоактивни вещества в училище

 

Ефективни образователни програми за психоактивни вещества в училище 2

 

10 добри причини да кажеш НЕ на наркотиците

 

Изкуството като алтернатива

Някои умения, които е добре родителите да имат…

От къде да потърсите съвет?

Книжка “Изкуството като алтернатива”

Плакат “Изкуството като алтернатива”

Дипляна за Национална програма за превенция на употребата на ПАВ в училищна среда (5-7 кл.)

Дипляна за Национална програма за превенция на употребата на ПАВ в училищна среда (8-11 кл.)

 

Брошура “Лятна академия”

Брошура “Изкуството като алтернатива”

Плакат “Авторска изложба под мотото “Изкуството като алтернатива”

 

 

 

 

 

 

Плакат “Кодово име живот” Плакат “От връстници за връстници”

Брошура “Лятна академия” 2019

Брошура “Лятна академия” 2020