Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Печатни издания на ПИЦ

Home  >>  Библиотека  >>  Печатни издания на ПИЦ

 

Марихуана: Факти, които родителите трябва да знаят

Марихуана: Факти за тийнейджъри

Марихуана: Факти за тийнейджъри

(Второ преработено издание)

Малка книжка за родители

Алкохолизъм

Погледнете фактите

Разговаряйте с детето си за алкохол

 

Как да общуваме с детето си, за да го предпазим от наркотици?

 

Живот с алкохолно зависим партньор

 

Ефективни образователни програми за психоактивни вещества в училище

 

Ефективни образователни програми за психоактивни вещества в училище 2

 

10 добри причини да кажеш НЕ на наркотиците

 

Изкуството като алтернатива

Някои умения, които е добре родителите да имат…

От къде да потърсите съвет?

Книжка “Изкуството като алтернатива”

Плакат “Изкуството като алтернатива”

Дипляна за Национална програма за превенция на употребата на ПАВ в училищна среда (5-7 кл.)

Дипляна за Национална програма за превенция на употребата на ПАВ в училищна среда (8-11 кл.)

 

Брошура “Лятна академия”

Брошура “Изкуството като алтернатива”

Плакат “Авторска изложба под мотото “Изкуството като алтернатива”

Информационна кампания  за рисковете от употреба на алкохол и марихуана

 

Информационна кампания  за рисковете от употреба на райски газ

Дипляна за Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Плакат “Кодово име живот” Плакат “От връстници за връстници”

Брошура “Лятна академия” 2019

Брошура “Лятна академия” 2020